Chọn ngôn ngữ

ico_facebookico_google

Quản lý Tiền Thưởng

Ngoài tiền lương, tuỳ theo quy định công ty mà nhân viên còn được hưởng các khoản tiền thưởng. Công thức tính thưởng rất đa dạng và tuỳ thuộc vào chính sách công ty cũng như thời điểm công ty áp dụng. Ngoài ra, khi phát sinh tiền thưởng việc khấu trừ Thuế thu nhập sao cho hợp lý nhằm đảm bảo tiền thuế Thu nhập nhân viên không đóng một lần quá cao do cộng dồn vào lương để tính thuế, nếu để cuối năm quyết toán thì đôi khi nhân viên đóng thuế quá cao. Do vậy việc cân đối các khoản tính thuế cũng như tính thưởng sẽ tuỳ thuộc thời điểm, hệ thống HCS hỗ trợ cho Bộ phận quản trị nguồn lực có những lựa chọn sao cho:

Cho phép tính thưởng theo nhiều cách tính khác nhau như:

§ Tính thưởng theo số tiền cố định

§ Tính thưởng theo lương bình quân thực tế

§ Tính thưởng theo mức lương đang hưởng và ngày công đi làm thực tế

§ Tính thưởng theo Loại nhân viên, theo thâm niên làm việc

§ Tính thưởng theo công thức bất kỳ do người dùng tự định nghĩa.

Cho phép người dùng thiết lập nguyên tắc trích thuế khác nhau như:

§ Cho phép để lại khoản tiền thưởng này cuối năm mới quyết toán thuế thu nhập

§ Trích thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần

§ Trích thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần có giảm trừ gia cảnh

§ Trích thuế theo tỷ lệ trích thuế cố định

§ Trích thuế theo khoản thuế còn phải khấu trừ khi quyết toán tính theo thời điểm bất kỳ. 

quan ly tien thuong

Các tin khác cùng chuyên mục :

Đánh giá năng lực

Định kỳ bên cạnh việc đánh giá kết quả công việc được giao,...

Hệ báo cáo sẵn có

§ Hệ thống LV HCS cung cấp các báo cáo sẵn có được thiết kế một cách khoa học dựa trên...

Quy trinh nhân sự

Quy trinh nhân sự

Việc áp dụng Cổng thông tin nhân sự cải tiến quy trình nhân sự, thủ tục liên quan. Ngoài ra...

Đánh giá sau đào tạo

Để đảm bảo việc ứng dụng các kiến thức đã học từ quá trình đào tạo thực tế vào trong...

Giải pháp SureHCS

Giải pháp SureHCS

   Giải pháp Quản trị nguồn vốn nhân lực SureHCS (Human Capital Solutions) là phần mềm quản lý nhân sự đáp ứng toàn diện và hiệu quả mọi...

Quản lý năng suất

Hệ thống đánh giá kết quả công việc định lượng, chính xác...

Quản lý năng lực

Đánh giá và theo dõi quá trình phát triển năng lực, hoạch định lộ trình nghề...

Cổng thông tin nhân sự

Tạo công cụ truyền thông hiệu quả giữa Nhân viên và công ty...

Báo cáo phân tích

 Hệ thống báo cáo tùy chọn do người dùng

Giải pháp của Hệ thống LV HCS cho ngành Thương Mại-Dịch vụ

Với thiết kế đa đạng và linh hoạt, phần mềm LV HCS ứng dụng cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh...

Nội dung đang cập nhật

Hiện tại trang này đang trong quá trình cập nhật nội dung,thành thật xin lỗi bạn về sự bất tiện...

Giải pháp của Hệ thống LV HCS cho Công ty Dịch vụ Tư vấn

Hệ thống LV HCS được triển khai cho các công ty chuyên cung cấp dịch vụ Tư vấn nhân sự,...

Giải pháp của Hệ thống LV HCS cho ngành Sản xuất

Hệ thống LV HCS được triển khai cho các công ty sản xuất đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ đặc...

Bản  mô tả công việc.

Bản mô tả công việc.

Tiện ích này cho phép người dùng thiết lập hệ thống mô tả chức danh công việc đã thiết kế...

Hệ thống cảnh báo đến hạn

Hệ thống cảnh báo đến hạn

Trong công tác thực hiện các thủ tục lao động, việc thực thi thủ tục đúng hạn là điều rất...

Quản lý hồ sơ nhân viên

Quản lý hồ sơ nhân viên

Có thể nói, hệ thống LV HCS là hệ thống có đầy đủ thông tin nhân viên đã được phân...

Nhân sự định biên

Trong công tác hoạch định nhân sự tại công ty, việc theo dõi....

Chính sách thôi việc

Chính sách thôi việc

Hệ thống LV HCS quản lý: § Danh sách nhân viên nghỉ việc từ lúc bắt đầu nộp đơn đến hạn nghỉ...

Quản lý ca làm việc

Quản lý ca làm việc

Tùy theo tình hình sản xuất và tính chất công việc mà công ty có những quy định sau:  - Khối...

Nguyên tắc tính ca

Nguyên tắc tính ca

Tuỳ theo quy định mỗi công ty mà việc tính tăng ca khác nhau. Hệ thống cho phép người dùng...

Quản lý công ngày nghỉ, ngày lễ

Quản lý công ngày nghỉ, ngày lễ

  Khi sử dụng hệ thống chấm công tự động, hệ thống cho phép người dùng thiết lập các chính sách...

Quản lý đi trễ-về sớm

Khi tính công cho nhân viên, một trong những vấn đề cần xem xét là tính công cho nhân viên...

Quản lý tăng giảm Bảo hiểm

Quản lý và thực hiện các chính sách phúc lợi liên quan đến chế độ Bảo hiểm xã hội và...

Tính lương theo Doanh nghiệp

Tính lương theo Doanh nghiệp

Tùy theo tính chất từng ngành nghề mà mỗi công ty có hình thức tính lương khác nhau: lương theo...

Quản lý Tiền Thưởng

Quản lý Tiền Thưởng

Ngoài tiền lương, tuỳ theo quy định công ty mà nhân viên còn được hưởng các khoản tiền thưởng. Công...

Hoạch định Thu chi quỹ

Việc hoạch định, kiểm soát vấn đề thu chi Quỹ tiền lương cần được thực hiện để từ đó công...

Quản lý Thuế Thu nhập cá nhân

Quản lý Thuế Thu nhập cá nhân

Bằng hệ thống LV HCS, Bộ phận quản lý Nguồn lực có thể thực hiện các nghiệp vụ liên quan...

Tiêu chuẩn năng lực

Từ bản mô tả công việc, hệ thống cho phép định nghĩa từ điển năng lực cho toàn công ty....

Hệ thống đánh giá

Với mô hình đánh giá kết quả công việc một cách định lượng (HR Scorecard) và đánh giá, phát triển...

Hoạch định đào tạo

Ngày nay, quan điểm về công tác đào tạo cho nhân viên...

Hoạch định kế thừa

Định kỳ, một trong những công tác quản trị...

Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

Tùy thuộc vào tính chất công việc của từng chức danh công việc, Hệ thống LV HCS cho phép : § Thiết...

Tìm kiếm hồ sơ

Căn cứ vào yêu cầu tuyển dụng và hồ sơ tuyển dụng hiện có, hệ thống LV HCS cho phép...

Theo dõi tuyển dụng

Hệ thống LV HCS hỗ trợ công tác theo dõi tuyển dụng ứng viên qua từng chức danh công việc: § Theo...

Thống kê tuyển dụng

Nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn lực kịp thời, căn cứ vào kế hoạch định biên nhân sự hằng năm,...

Lập kế hoạch đào tạo

Lập kế hoạch đào tạo

Hệ thống LV HCS tạo công cụ hỗ trợ trực tuyến cho phép: § Thiết lập yêu cầu đào tạo từ các...

Theo dõi đào tạo

Theo dõi đào tạo

§ Quản lý thông tin chi tiết từng khóa học: lịch học, nơi đào tạo ... và danh sách nhân viên...

Quản lý hợp đồng sau đào tạo.

Quản lý hợp đồng sau đào tạo.

Tùy theo chính sách đào tạo của công ty mà việc tính thời gian làm việc sau đào tạo cũng...

Prev Next Page: